Wat doen wij

Breda worden de huurders van WonenBreburg op lokaal niveau vertegenwoordigd door het Bewonersplatform WonenBreburg Breda.
Het bewonersplatform overkoepelt alle commissies van huurders van WonenBreburg in Breda en omgeving. De vereniging bestaat uit leden van de huurderscommissies in Breda en omgeving, die ook het bestuur kiezen. Het Bewonersplatform WonenBreburg Breda voert op stedelijk niveau overleg met WonenBreburg en andere organistaties.
Het informeert en ondersteunt de commissies, bijvoorbeeld bij geplande, grote veranderingen in de wijk.

WonenBreburg en het Bewonersplatform WonenBreburg Breda hebben afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover overlegd wordt en de rechten die het platform heeft.

Gekwalificeerd adviesrecht

Als WonenBreburg het beleid wil veranderen, vraagt zij eerst advies aan SHW, een van de huurdersbelangenorganisaties of een commissie. WonenBreburg kan dit advies meenemen bij het nieuwe beleid. Het gaat over onderwerpen als:
Het volkshuisvestingsplan, ondernemingsplan en werkplan van WonenBreburg;

 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • Een fusie, of samenwerking met andere partijen;
 • Het strategisch voorraadbeleid;
 • Het beleid en de procedure voor het verbeteren van woningen;
 • De inhoud van huurcontracten en reglementen;
 • De procedure voor het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst;
 • Het incassobeleid;
 • het huurbeleid van het eerstvolgende jaar;
 • Het beleid voor de servicekosten;
 • De procedure voor de afrekening van servicekosten;
 • De prijsbepaling van het servicepakket voor alle huurders;
 • De procedure bij verhuizing;
 • het beleid voor de aanpassing van een woning door de huurder;
 • Het nieuwbouwbeleid (algemeen);
 • Het verkoop- en aankoopbeleid van woningen(algemeen).

Instemmingsrecht

WonenBreburg neemt pas besluiten over bepaalde zaken als er overeenstemming is met Bewonersplatform WonenBreburg Breda. Het gaat hierbij over onderwerpen als:
De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst, het participatieregelement en de statuten tussen verhuurder en huurdersparticipatie;
De voorlichting en informatie aan huurders (algemeen).