Geschillen

Als u een geschil heeft met WonenBreburg en u komt hier niet aan uit ………
Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie.
Let op dat u de klacht binnen de termijn indient.
Als u een klacht heeft ingediend bij WonenBreburg en u heeft na vier weken nog 
niets gehoord, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Klachtencommissie.
U hoeft niet bang te zijn voor uw privacy. Alle partijen die betrokken zijn, zijn verplicht 
om uw gegevens geheim te houden.

U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar :
Klachtencommissie 
Postbus 488 
5000 AL Tilburg