Bestuur

Bestuur 

Statuten van het platform

Huurdersparticipatie

 

Voorzitter: W.Leerves

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: G.Radder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: 

Algemeen lid: D.Moorhoff

Algemeen lid: J.Tuin

Algemeen lid: P.Pas

Algemeen lid: T Meijvis

Aspirant lid: E. Ekelmans

huishoudelijk regelement bewonersplatform

Nuttige adressen

U kunt ons vanaf heden bereiken op het telefoonnummer:06-38652851

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WonenBreburg

www.wonenbreburg.nl

Klik voor wonen

www.klikvoorwonen.nl

Woonbond

www.woonbond.nl

 

 

1. Was er vorig jaar sprake van minstens eenmaal overleg tussen de commissies en (de woonconsulent van) Wonen Breburg? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

2. Het aantal keren dat de commissies met WonenBreburg hebben overlegd: 

Jaar 2019 

0 

3. De onderwerpen die ter sprake kwamen in het overleg tussen de commissies en WonenBreburg. 

4. Is er vaker overleg met Wonen Breburg als de commissie daarom verzoekt? 

Jaar 2019 

Ja 9 Nee 1 

5. Zijn er naast contact met de woonconsulent, nog andere contacten geweest met medewerkers van Wonen Breburg? 

Jaar 2019 

Nee 8 Ja 2 

6. Zijn naast de bestaande contacten nog meerdere contacten of overleg wenselijk? 

Jaar 2019 

Nee 2 Ja 8 

7. Wie verzocht afgelopen jaar om overleg? 

Jaar 2019 

De Commissie 9 Wonen Breburg 6 Derden afspraak 0 Niemand 0 

8. Wie stelt meestal de agenda op? 

Jaar 2019 

De commissie 1 WonenBreburg 6 Gezamenlijk 3 N.v.t. 

9. Wie zit meestal het overleg voor? 

Jaar 2019 

De commissie 1 WonenBreburg 9 

10. Wie verzorgt meestal de uitnodigingen? 

Jaar 2019 

De commissie 1 WonenBreburg 9 

11. Wie maakt meestal het verslag? 

Jaar 2019 

De commissie 1 WonenBreburg 9 

12.Is de agenda minimaal vijf werkdagen voor het overleg in uw bezit? 

Jaar 2019 

Ja 8 Nee 1 Soms 1 

13. Zijn alle relevante stukken behorend bij de agenda minimaal vijf werkdagen vooraf in uw bezit? 

Jaar 2019 

Ja 8 Nee 1 Soms 1 

14. Is het verslag van het vorige overleg uiterlijk veertien dagen na het overleg in uw bezit? 

Jaar 2019 

Ja 8 Nee 0 Soms 2 

15. Worden de notulen tijdens de daarop volgende vergadering vastgesteld? 

Jaar 2019 

Ja 8 Nee 0 Soms 2 

16. Wordt het verslag na vaststelling voorzien van handtekeningen van uw voorzitter of secretaris en de medewerker van Wonen Breburg? 

Jaar 2019 

Ja 1 Nee 8 Soms 1 

C. RUBRIEK PLANMATIG ONDERHOUD. 

1. Was er afgelopen jaar sprake van planmatig onderhoud aan de gebouwen (zoals schilderwerk, vervanging verlichting of onderhoud liften) in het complex? 

Jaar 2019

Ja 3 Nee 7 

2. Is in het overleg van de commissie met WonenBreburg het planmatig onderhoudsprogramma van het complex gepresenteerd (indien van toepassing)? 

Jaar 2019 

Ja 2 Nee 2 

3. Is er op enig moment advies aan u gevraagd of door u gegeven over het planmatig onderhoudsprogramma van uw complex (indien van toepassing)? 

Jaar 2019 

Ja 3 Nee 1 

4. Is er in het complex sprake van bewoning door huurders en kopers (indien van toepassing)? 

Jaar 2019 

Ja 1 Nee 3 

5. Is er in het overleg van de commissie met WonenBreburg sprake van afstemming met de Vereniging Van Eigenaren (VVE) over het onderhoudsprogramma (indien van toepassing)? 

Jaar 2019 

Ja 0 Nee 1 

D.RUBRIEK GROOTONDERHOUD. 

1.Was er afgelopen jaar sprake van grootonderhoud (let op onderhoud zoals schilderwerk valt niet onder grootonderhout in het complex. 

Jaar 2019 

Ja 2 Nee 8 

2. Indien er afgelopen jaar sprake was van grootonderhoud in het complex, werd de commissie dan daarbij betrokken door WonenBreburg? 

Jaar 2019 

Ja 2 Nee 0 

E. RUBRIEK WONEN EN ZORG 

1. Zijn er zorgwoningen (voor senioren, gehandicapten) in het complex aanwezig? 

Jaar 2019 

Ja 1 Nee 9 

2. Is er in het complex meer behoefte aan zorgwoningen? 

Jaar 2019 

Ja 1 Nee 7 

F. RUBRIEK SERVICEKOSTEN 

1. Was er afgelopen jaar sprake van servicekosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak, glazenwassen of elektra algemene ruimte in het complex? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

2. Is in het overleg van de commissie met WonenBreburg overeenstemming bereikt over de aard en omvang, wijzigingen en de prijsbepaling van het servicekostenpakket van het complex? 

Jaar 2019 

Ja 6 Nee 4 

3. Is er op enig moment advies aan de commissie gevraagd of door de commissie gegeven over het servicekostenpakket voor het complex? 

Jaar 2019 

Ja 6 Nee 4 

4. Is er tevredenheid over het servicekostenpakket voor het complex? 

Jaar 2019 

Ja 8 Nee 2 

G. RUBRIEK LEEFBAARHEID 

1.Was er in uw complex sprake van problemen op het gebied van leefbaarheid en woonomgeving? 

Jaar 2019 

Ja 9 Nee 1 

Jaar 2019 

Parkeren 6 Zwerfvuil 8 Slechte verlichting 0 Verpaupering 6 Overigen 1 

2.Was er afgelopen jaar sprake van overleg over leefbaarheid en woonomgeving? 

Jaar 2019 

Nee 2 Ja 8 

3. Is in het overleg met WonenBreburg gesproken over het (dagelijks) beheer van de woonomgeving en de sociale veiligheid rondom uw complex? 

Jaar 2019 

Nee 4 Ja 6 

H. RUBRIEK HUISMEESTER
1. Heeft het complex een huismeester? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

2. Kent de commissie de huismeester? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

3.Is de commissie bekend met het takenpakket van de huismeester? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

4.Wat ontbreekt er aan het takenpakket van de huismeester? 

Jaar 2019 

Niets 8 Het volgende 2 

5.Wat is er overbodig in het huidige takenpakket van de huismeester? 

Jaar 2019 

Niets 9 Het volgende 1 

6. Hoe vaak heeft de commissie in het afgelopen jaar contact gehad met de huismeester? 

Jaar 2019 

Gemiddeld aantal keren Twee of meer keer10 per jaar. 

7. Hoe ontstaat meestal het contact met de huismeester? 

Jaar 2019 

Telefonisch, tijdens,spreekuur van de HM 7

Inspreken van het antwoordapparaat van de HM 1

Schriftelijke in de brievenbus van de HM 0

Persoonlijk aanspreken tijdens het spreekuur van de HM 2

Via de woonconsulent 6

Per email 3

Anders 0 

8. Welk onderwerp betreft het contact met de huismeester meestal? 

Jaar 2019 

Reparaties in de woning 5 

Reparaties in algemene ruimte 8
Problemen met andere bewoners van het complex 4

Een algemeen praatje 3 

Vervuiling van het flatgebouw of omgeving 3 Toezicht in het complex 4

Anders 3 

9. Is de huismeester bereid om aanwezig te zijn bij een overleg van de commissie? Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 Onbekend 0 

10. Welk rapportcijfer krijgt de bereikbaarheid van de huismeester? 

Jaar 2019 

7.6 

11. Wat kan er verbeterd worden aan de bereikbaarheid van de huismeester? 

Jaar 2019 

Niets 8 Het volgende 2 

12. Welk rapportcijfer krijgt de mate door de huismeester toezicht wordt gehouden op de netheid en schoonheid in en om het complex? 

Jaar 2019 

Rapportcijfer 7 

13. Wat kan er verbeterd worden aan de mate waarin door de huismeester toezicht wordt gehouden op de netheid en schoonheid in en om het gebouw van uw complex. 

Jaar 2019 

Niets 2 Het volgende 4 Onbekend 4 

14. Wat kan er verbeterd worden aan de dienstverlening van de huismeester? 

Jaar 2019 

Niets 2 Het volgende 4 Onbekend 4 

I.RUBRIEK WOONCONSULENT 

1. Is er ten behoeve van het complex sprake van werkzaamheden door een woonconsulent? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

2. Kent de commissie de woonconsulent? 

Jaar 2019 

Ja 10 Nee 0 

3. Is de commissie bekend met het takenpakket van de woonconsulent? 

Jaar 2019 

Ja 8 Nee 2 

4. Wat ontbreekt er aan het huidige takenpakket van de woonconsulent? 

Jaar 2019 

Niets 10 Het volgende 0 

5. Wat is overbodig in het huidige takenpakket van de woonconsulent? 

Jaar 2019 

Niets 10 Het volgende 0 

6. Hoe wordt meestal contact opgenomen met de woonconsulent? 

Jaar 2019 

Telefonisch 8 

Schriftelijk/e-mail 9 

Schriftelijk per brief 3 

Persoonlijk aanspreken 3 

Via de huismeester 0 

Anders 0 

 7.Waar ging het contact met de woonconsulent meestal over? 

 Jaar 2019 

Onderhoudswerkzaamheden 8 

Problemen met bewoners 9 

Vervuiling woonomgeving in/rondom het complex 3

Servicekosten 3 

Algemeen praatje 0 

Anders 6 

8. Welk rapportcijfer krijgt de bereikbaarheid van de woonconsulent? Jaar 2019 

Rapportcijfer 6.8 

9. Wat kan er verbeterd worden aan de bereikbaarheid van de woonconsulent? 

Jaar 2019 

Niets 10 Het volgende 0 

10. Welk rapportcijfer krijgt de woonconsulent voor de uitvoering van de taken? Jaar 2019 

Rapportcijfer 7.5 

11.Wat kan er verbeterd worden aan de uitvoering van die taken? 

Jaar 2019 

Niets 7 

Het volgende 3 Zie uitwerking op laatste pagina. 

12. Welk rapportcijfer krijgt de snelheid waarmee de woonconsulent vragen heeft beantwoord? 

Jaar 2019 

Rapportcijfer 7.9 

13. Wat kan verbeterd aan de snelheid waarmee de woonconsulent vragen kan beantwoorden? 

Jaar 2019 

Niets 2 Het volgende 8 

14. Welk rapportcijfer krijgt de woonconsulent in het algemeen voor wat zij/hij doet? Jaar 2019 

Rapportcijfer 7.6 

15. Zijn er nog andere zaken die de woonconsulent zou kunnen verbeteren? 

Jaar 2019 

Niets 9 Het volgende 1 

16. Hoe vaak overlegt de commissie met de woonconsulent? Jaar 2019 

Gemiddeld aantal keren 10 Meer als 2 keer 

17.Is er sprake van een vaste cyclus (vooraf vastgestelde data) van overleg? 

Jaar 2019 

Ja 5 Nee 5 

18. Vindt er jaarlijks overleg plaats over de onderhoudsplannen van WonenBreburg? 

Jaar 2019 

Ja 4 Nee 4 N.v.t. 2    

19.Worden er vanuit de commissie voorstellen gedaan over toekomstig onderhoud? 

Jaar 2019 

Ja 6 Nee 4 

20. Vindt er jaarlijks overleg plaats over de servicekosten? 

Jaar 2019 

Ja 7 Nee 3 

21. Over welke onderdelen van de afrekening/wijzigingen servicekosten is er overleg? 

Jaar 2019 

Schoonmaak 5 Energie 6 Onderhoud 5 Leefbaarheid en omgeving 3 

22. Wie neemt het initiatief voor het overleg over de afrekening/wijziging servicekosten? 

Jaar 2019 

Woonconsulent 6 Commissie 1 

J. RUBRIEK WAARDERINGEN
1.Wat is de waardering voor de woningen in het complex betreffende: 

Jaar 2019 

a. de grootte van de woning 8 b. aanwezigheid van 6.6 warmte-isolatie
c. de geluidsisolatie (geluid 7.1 buren)
d. inbraakwerende 7.1 voorzieningen
e. de kwaliteit van 6.2 schoonmaakwerk 

f. de onderhoudstoestand 6,4 van de buitenkant
g. functioneren van de 7.1 centrale verwarming 

h. de huurprijs in relatie tot 7.2 kwaliteit
Totaal 

2. wat is de waardering van de dienstverlening door WonenBreburg m.b.t. 

Jaar 2019

a. snelheid WB-afhandeling reparatieverzoeken
b. kwaliteit van de uitgevoerde reparaties 

c. controle WB op de uitgevoerde reparatie
d. de bereikbaarheid van WB overdag
e. bereikbaarheid buiten kantooruren 

g. voorlichting van WB in zijn algemeenheid
h. de website van WB 

j. omgang met zelf aangebrachte voorzieningen k. WB als verhuurder in het algemeen

3. Wat is de waardering van de woon omgeving betreffende:

Jaar 2019

a. de hoeveelheid groen 7.2

b. het onderhoud groen 6.8

c. aanwezigheid speelvoorzieningen 4.1

d. netheid rond uw complex (zwerfafval) 5.6

e. verlichting woonomgeving 7.1

f. De sociale veiligheid (avond/nacht) 6.5

g. aanwezigheid parkeervoorzieningen 6.1

h. de verkeersveiligheid 6.2 

i. onderling contact/saamhorigheid 7
j. hoeveelheid voorzieningen in uw buurt 7.9

k. activiteit van de wijk of dorpsraad 6

4. De waardering voor het werk van het Bewonersplatform betreffende: 

Jaar 2019 

a. de bekendheid van het 7.7 bewonersplatform (BP)
b. functioneren van het BP in zijn algemeenheid 7.8

c. Communiceren met commissies over overleg met WB (terugkoppeling informatie WB) 7.8

d. duidelijk maken van taken BP naar commissies 7.5
e. de informatie van het BP naar commissies 7.8

f. openstaan BP voor wensen commissies 7.8
g. bereikbaarheid van contactpersonen van BP 8

h. de website van het BP 7.1 

 

K. OVERIGE ZAKEN
1.Zijn er specifieke problemen die in deze enquête niet aan de orde gekomen zijn?
Nee 9 Ja 1 

2. Is de commissie in staat geweest om een jaarvergadering te houden? 

Jaar 2019 

Nee 8 Ja 2 

3.Specifieke wensen over het werk van het Bewonersplatform of onderwerpen voor het BP? 

Jaar 2019 

Nee 8 Ja 2 

4. Wilt u uitgenodigd worden voor thema of informatiebijeenkomsten van het BP? 

Jaar 2019 

Ja 7 Nee 3 

 

 

Deelnemende Commissies van Huurders: In alfabetische volgorde. Commissie DE Brink
Commissie Windvanger
Commissie Vlinderhof 

Commissie Joris Wensel Commissie Roland Holst Commissie Lelyhof
Commissie Kasterlee straat Commissie Brusselhof
Commissie Wonen Boven Winkels Commissie de Driehoek 

                                             

Deze uitslag van de enquêtes kunnen de commissies met de betreffende Woonconsulent bespreken. 

 

 

 

Huurbetaling

Problemen met huurbetaling......

Misschien bent u zonder werk te komen zitten, 

lees meer....

Geschillen

Als u een geschil heeft met WonenBreburg en u komt

hier niet aan uit

lees meer...

Venster

Social media