Bestuur

Bestuur 

Statuten van het platform

Huurdersparticipatie

 

Voorzitter: W.Leerves

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: G.Radder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: 

Algemeen lid: D.Moorhoff

Algemeen lid: J.Tuin

Algemeen lid: T Meijvis

Aspirant lid: E. Ekelmans

huishoudelijk regelement bewonersplatform

Nuttige adressen

U kunt ons vanaf heden bereiken op het telefoonnummer:06-38652851

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WonenBreburg

www.wonenbreburg.nl

Klik voor wonen

www.klikvoorwonen.nl

Woonbond

www.woonbond.nl

 

Wil jij je inzetten voor Bredase huurders?


De Bredase corporaties hebben samen ongeveer 30% van de Bredase woningmarkt in hun bezit. De Gezamenlijke Huurderskoepels Breda vertegenwoordigen daarmee de belangen van bijna een derde van de inwoners van onze stad. Wil jij daar als vrijwilliger een bijdrage aan leveren? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK)
De GHK wordt gevormd door bestuursleden van de huurdersorganisaties van de drie Bredase woningcorporaties: Bewonersplatform Wonen-Breburg Breda, Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda en Huurderskoepel Laurentius. Ze zijn allen huurders en zetten zich op vrijwillige basis in voor hun medehuurders. Ze worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.


Prestatieafspraken
In Breda worden prestatieafspraken over de woningmarkt gemaakt door de gemeente, de Bredase corporaties en de GHK, en vastgelegd in de Bredase Alliantie. Juist onder corporatiehuurders bevinden zich vaak minder draagkrachtige en kwetsbare mensen. Het is daarom extra belangrijk dat op hun belangen gelet wordt.


Vertegenwoordiger GHK
Uitvoering van de prestatieafspraken wordt binnen de Alliantie georganiseerd en gemonitord door de Uitvoeringsgroep (UVG). De GHK heeft een eigen vertegenwoordiger in de UVG, die toeziet op het huurdersperspectief. Relevante stukken en thema’s worden voorbereid met de leden van de GHK, zodat je ons standpunt duidelijk kunt overbrengen. Er zijn acht Uitvoeringsgroepen en vier GHK-overleggen per jaar van elk ongeveer twee uur. Wij zoeken met onmiddellijke ingang een opvolger voor onze huidige vertegenwoordiger in de UVG.


Iets voor jou?
Heb jij affiniteit met huurdersbelangen en de (sociale) woningmarkt? Schrik je niet terug voor het lezen van (complexe) ambtelijke stukken? Ben je bereid en in staat om je te verdiepen in de verschillende aspecten van de (Bredase) woningmarkt? Ben je communicatief sterk en voel je je niet snel geïntimideerd? Dan ben jij degene die we zoeken! Bekendheid met / ervaring in de publieke en/of corporatiesector is een pre. Je hoeft zelf geen huurder te zijn. Je ontvangt voor je ondersteuning een vrijwilligersvergoeding.


Geïnteresseerd of behoefte aan meer informatie? Meld je dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Persbericht Ernstige zorgen over iemand in je omgeving? Hulp nodig?

Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners van West-Brabant

Inwoners van West-Brabant* die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West- Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099. De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden. Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in. Het Meldpunt geeft altijd een terugkoppeling aan de melder.

Wanneer bel je het Meldpunt? Als een situatie levensbedreigend is, bel je 112. Maar wie bel je als je je ernstig zorgen maakt over iemand? Als diegene zichzelf of anderen in gevaar brengt? “Gelukkig hebben we daar nu het Meldpunt Crisiszorg voor”, vertelt coördinator Sanne Bijlsma. “Aan de hand van onderstaande voorbeelden krijg je een goed beeld van waarover je kunt bellen.”

Wat gebeurt er met een melding Inwoners die het 0800-nummer bellen, krijgen een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt een aantal vragen en bepaalt of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer: - iemand verward gedrag vertoont - iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt. - iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden - verplichte zorg nodig lijkt “Dan wordt er direct actie ondernomen”, zegt Bijlsma. “Onze professionals schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En we proberen de situatie zo snel als mogelijk weer te stabiliseren.”

Is een melding niet acuut, dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer:

- je je zorgen maakt over iemand die je al een tijd niet hebt gezien. Er wordt niet opengedaan

en de brievenbus zit vol. - je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt. Bijlsma: “Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.” Voorheen konden

inwoners met zulke hulpvragen terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD. Nu valt dit onder het Meldpunt.

Meldpunt ook bereikbaar voor professionele hulp- en zorgverleners Het Meldpunt Crisiszorg is er niet alleen voor inwoners, maar ook voor professionele hulp- en zorgverleners die advies nodig hebben of willen overleggen over een zorgwekkende situatie. Voor hen is het Meldpunt al sinds eind 2019 bereikbaar. Sinds maart van dit jaar is het Meldpunt er dus ook voor inwoners van West-Brabant. Bijlsma: “De professionals weten ons al goed te vinden en we ontvangen nu ook steeds meer meldingen van burgers die zich zorgen maken. We zijn net gestart en willen dat iedereen weet dat we er zijn. Zo zorgen we voor passende hulp.” 

 

 

WAT DOET HET PLATFORM?

Breda

In Breda worden de huurders van WonenBreburg op lokaal niveau vertegenwoordigd door het Bewonersplatform WonenBreburg Breda. Het Bewonersplatform overkoepelt alle commissies van huurders van WonenBreburg in Breda en omgeving. De vereniging bestaat uit leden van de commissies van huurders, die ook het bestuur kiezen.

Het Bewonersplatform WonenBreburg Breda voert op stedelijk niveau overleg met WonenBreburg en andere organisaties. Het informeert en ondersteunt de commissies, bijvoorbeeld bij geplande, grote veranderingen in de wijk.

Koepeloverleg

In Tilburg worden de huurders vertegenwoordigd in een soortgelijk platform, onder de naam HBO'99. De beide platforms voeren overleg met de directie van WonenBreburg in een koepeloverleg onder de naam Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW).Namens het bewonersplatform zitten de heer W.Leerves en mevrouw G.Radder in de SHW.

Afspraken met WonenBreburg

WonenBreburg en Bewonersplatform WonenBreburg Breda hebben afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover overlegd wordt en de rechten die het platform heeft

 

 

Huurbetaling

Problemen met huurbetaling......

Misschien bent u zonder werk te komen zitten, 

lees meer....

Geschillen

Als u een geschil heeft met WonenBreburg en u komt

hier niet aan uit

lees meer...

Venster

Social media